Baştan Başlıyoruz III - : Paris Anlaşması'nın Önemi ve Türkiye'nin Durduğu Yer

Dünya devletleri küresel iklim krizine çare üretmek amacıyla küresel bir mücadeleyi yaklaşık 30 yıldır sürdürmektedir. Bu çalışmalar Birleşmiş Milletler’in çatısı altında 1994’de yürürlüğe giren İklim Değişikliğiyle Mücadele Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC), 2004 yılında yürürlüğe giren Kyoto Protokolü ve en son 2016’da yürürlüğe giren Paris Anlaşması kapsamında yürütülmektedir.

Paris İklim Anlaşması uluslararası toplumun iklim değişikliği ile mücadele için kabul ettiği en güncel uluslararası anlaşmadır. Anlaşma küresel sıcaklık ortalamasındaki artışın 2°C’nin altında ve mümkünse 1,5°C’de dizginlenmesini amaçlamakta ve her taraf ülke bu hedefe ulaşmada izleyeceği yöntemi ulusal katkıları ile belirlemektedir.

Kasım 2016’da yürürlüğe giren Paris Anlaşması’na taraf olan ülkeler, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden korunmak için sıcaklıklardaki artışın 2°C’nin altında, tercihen 1,5°C eşiğinde sınırlandırılması hedefini kabul etmişlerdir.  
 

Bunun için belli bir karbon bütçesini aşmamak gerekmektedir.

Paris Anlaşması iklim değişikliği ile mücadelede yer alan tüm kesimlere, kolektif sorumluluklarını artırmaları gerekliği mesajını vermiştir. Anlaşma iklim eylemlerinin ancak tüm paydaşlar (devlet ya da devlet-dışı) ile bir arada gerçekleşebileceğine vurgu yapmaktadır.
 

Türkiye :

Bugüne kadar Paris Anlaşması’na, 196 ülkeden 194’ü imza atmış, 127’si ise taraf olmuştur. Gerekli şartlar sağlandığı için Paris Anlaşması 4 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye, Paris Anlaşması’na 22 Nisan 2016 tarihinde imza atmış, ancak henüz taraf olmamıştır. Taraf olmadığı sürece 2030 yılına kadar sürecek olan Paris Anlaşması ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesi müzakerelerinde söz sahibi olamayacaktır. Ancak Türkiye Paris Anlaşması’na ilişkin olarak ulusal katkısını 30 Eylül 2016 tarihinde sunmuştur. Buna göre Türkiye, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını % 21 oranında artıştan azaltmayı taahhüt etmiştir.
  • Türkiye’nin müzakerelerdeki rolünün güçlendirilmesi öncelikle Paris Anlaşması’na taraf olmasından geçmektedir. Taraf olunmayan bir anlaşma üzerine kurulacak olan iklim rejiminin müzakerelerinde etkin rol almak mümkün değildir.
  • Türkiye’nin müzakerelerdeki “yalnız ülke” konumunun değiştirilmesine yönelik alternatif yöntemler de bulunmaktadır. Türkiye iklim değişikliği konusunda vereceği doğru mesajlarla uluslararası sivil toplumun ve en az gelişmiş ülkelerin desteğini alabilmek mümkündür.
  • Uluslararası iklim ve çevre müzakerelerinde, özel sektör, akademi ve sivil toplumun da Türkiye heyetine katılımı ve katkısı sağlanmalıdır. Özellikle uluslararası hukuk konusunda deneyimli akademisyenlerin ve uzmanların müzakere heyetlerine katılımı sürekli hale getirilmelidir.
  • Türkiye’nin uluslararası çevre ve iklim platformlarında görünürlüğünün artırılması için Türkiye’de uluslararası konferans, panel vs. düzenleme imkanları araştırılmalıdır.
  • Bu çerçevede, Türkiye’nin yenilenebilir enerji fuarlarına ev sahipliği yapması sağlanmalıdır.
  • Türkiye için sürdürülebilir kalkınma hedefleri, iklim değişikliği ve yeşil ekonomiyi kapsayan bütünleşik strateji hazırlanmalı ve bunun içinde yönetişim ve iletişim konusuna yer verilerek kamu ile özel sektör, akademi ve sivil toplum arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağına dair ilkeler belirlenmelidir.
  • Türkiye’nin uluslararası kuruluşlarda daimi olarak temsil edilmesi sağlanmalı, toplantılara katılımda süreklilik tesis edilmelidir.
    Kapasite geliştirme ve altyapının oluşturulması için insan kaynağı ve bilim üretilmesi amacıyla Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı bir araştırma enstitüsü kurulmalı ve mevcut iklim değişikliği merkezleri desteklenmelidir.
  • Türkiye’de kamuoyunun duyarlılığının ve farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalara ivme kazandırılmalı, yapılan çalışmalar kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

Sonuç olarak;

Türkiye’nin iklim müzakerelerindeki rolünün güçlendirilmesinin şart olduğu konusunda ortak bir kanaat bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde iklim rejimi büyük ölçüde Paris Anlaşması esas alınarak belirleneceği için Türkiye’nin rolünün güçlendirilmesinin ilk ve en önemli aracı Paris Anlaşmasına taraf olmaktır. Aksi halde müzakerelerde etkin bir rol almak teorik ve pratik olarak mümkün değildir.

Yorum Yaz

Yorumlar

Enquink (27-07-2022)

safe cialis online Amoxicillin Colitis

dauttigue (16-08-2022)

ivermectin paste Cialis In Deutschland Kaufen

allenly (26-10-2022)

More recently, members of this RTK family, including EPH receptor A2 EphA2, have been linked to tumor progression and neovascularization reviewed in ref stromectol tablets price

ragnoni (07-11-2022)

But in the fitness and sports world it is readily available, once you ve found a seller tamoxifen used for

Speppaymn (12-11-2022)

priligy for pe there are oils with mag

fruinge (13-11-2022)

IHS Diagnostic Criteria for Nitrate and Nitrite Induced Headache buy doxycycline online confidential

Plulsinna (14-11-2022)

1 NP40, and incubated on ice for 10 min safest place to buy clomid in the uk Do not take this medicine in bigger or smaller zithromax for sale amounts or for longer than recommended

purbiva (20-11-2022)

glyburide ventolin hfa inhaler copay card As well as taking a significant towards plain packaging, the use of words such as light, mild and low tar to describe cigarettes and other tobacco products will be prohibited completely lasix over the counter cvs

syhowstit (09-12-2022)

what happens if a female takes viagra Side effects are common, though symptoms such as nausea and vomiting are often well controlled with preventive medications

alleliRet (10-12-2022)

generic propecia for sale In addition, both raloxifene and idoxifene suppressed 17ОІ estradiol stimulated proliferation of MCF 7 cells data not shown

Suspisp (13-12-2022)

Avoid beaches, snow, light colored concrete, or other surfaces where strong light may be reflected priligy kaufen

welancy (24-01-2023)

accutane symptoms difficile associated disease CDAD can occur during the months following cephalexin therapy

chience (25-01-2023)

com; 609 627 8500 zithromax dosage